Bli fadder

Skole og bistand
Nød og konflikt rammer alltid barn hardest. Utdanning er hjelp til selvhjelp og nøkkelen til en bedre fremtid. Save Life har opprettet og driver et allsidig skoletilbud for syriske flyktningbarn i Kilis, Tyrkia. Byen ligger på grensen til Syria. Tilbudet rommer også en bistandsordning for å ivareta barnas grunnleggende behov.

Mottakere av tilbudet
Rundt 70 % av barna jobbet som barnearbeidere før de begynte på skolen, mens halvparten av barna er foreldreløs. Gjennom Save Life's skoleordning mottar disse:
- skolegang
- daglig mat
- helsesjekk
- skolemateriell
- klær ved behov
- medisiner ved behov
- psykososiale aktiviteter
- en oppvekst i trygge omgivelser

Ingen beløp er for lite
Save Life er avhengig av kontinuerlig støtte for å opprettholde denne bistandsordningen og skoletilbudet. Gjennom vår fadderordning bidrar du til å gi barn som har mistet alt en bedre fremtid.

Hver krone går uavkortet til formålet.

Bli fadder

Skole og bistand
Nød og konflikt rammer alltid barn hardest. Utdanning er hjelp til selvhjelp og nøkkelen til en bedre fremtid. Save Life har opprettet og driver et allsidig skoletilbud for syriske flyktningbarn i Kilis, Tyrkia. Byen ligger på grensen til Syria. Tilbudet rommer også en bistandsordning for å ivareta barnas grunnleggende behov.

Mottakere av tilbudet
Rundt 70 % av barna jobbet som barnearbeidere før de begynte på skolen, mens halvparten av barna er foreldreløs. Gjennom Save Life's skoleordning mottar disse:
- skolegang
- daglig mat
- helsesjekk
- skolemateriell
- klær ved behov
- medisiner ved behov
- psykososiale aktiviteter
- en oppvekst i trygge omgivelser

Ingen beløp er for lite
Save Life er avhengig av kontinuerlig støtte for å opprettholde denne bistandsordningen og skoletilbudet. Gjennom vår fadderordning bidrar du til å gi barn som har mistet alt en bedre fremtid.

Hver krone går uavkortet til formålet.