Vi takker for din interesse

Om oss

Save Life er en frivillig hjelpeorganisasjon opprettet og bygd på rent idealistisk grunnlag. Organisasjonen jobber for å redde liv og utrydde fattigdom og lidelse rundt om i verden. Dette gjøres både ved å yte kortsiktig hjelp, altså gjennom nødhjelpsprosjekter, og via langsiktig hjelpeinnsats hvor utdanning, kompetansebygging og opplysningsarbeid står sentralt.

Bøsseaksjon

Innsamlingen går uavkortet til mat for trengende i Syria.

Bakgrunn

Nøden er stor i Syria. 13,5 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. 3,3 millioner av disse mangler tilgang til tilstrekkelig mat (2017) og er avhengig av hjelp utenfra for å overleve. Save Life deler ut basispakker med mat til fattige og trengende mennesker i Syria. Basispakkene dekker det grunnleggende næringsbehovet til en familie i 30 dager.

Kontakt oss

For mer informasjon eller spørsmål kontakt oss via vårt kontaktskjema.