MAT

Nøden er stor i Syria. 13,5 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. 3,3 millioner av disse mangler tilgang til tilstrekkelig mat (2017) og er avhengig av hjelp utenfra for å overleve. Save Life deler ut basispakker med mat til fattige og trengende mennesker i Syria. Basispakkene dekker det grunnleggende næringsbehovet til en familie i 30 dager. Gjennom din støtte hjelper du oss å redde liv og gi håp til mennesker som har mistet alt.

UTDANNING

Nød og konflikt rammer alltid barn hardest. Utdanning er hjelp til selvhjelp og nøkkelen til en bedre fremtid. Save Life driver en barneskole for syriske flyktningbarn i byen Kilis i Tyrkia på grensen til Syria. Prosjektet er et solid bidrag til det globale initiativet kalt «No Lost Generation».

70 % av barna på vår skole jobbet som barnearbeidere før de startet på skolen vi har etablert i Kilis. Gjennom din støtte bidrar du til å gi barna fulltidsskole, rent vann, mat, og en oppvekst i trygge omgivelser.

KLÆR

Nøden er stor i Syria. 13,5 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. 3,3 millioner av disse mangler tilgang til tilstrekkelig mat (2017) og er avhengig av hjelp utenfra for å overleve. Save Life deler ut basispakker med mat til fattige og trengende mennesker i Syria. Basispakkene dekker det grunnleggende næringsbehovet til en familie i 30 dager. Gjennom din støtte hjelper du oss å redde liv og gi håp til mennesker som har mistet alt.

PSYKOSOSIALE AKTIVITETER FOR BARN

Flere millioner syriske barn kjenner ikke til noen annen virkelighet enn nød og konflikt. Gjennom våre lokale partnere støtter Save Life psykososiale aktiviteter rettet mot barn med traumer samt legger til rette for fritidsaktiviteter som fotball, lek og dans. Aktivitetene har stor betydning for barnas psykiske og fysiske helse. Gjennom din støtte bidrar du til å gi barn et viktig avbrekk fra den tøffe hverdagen.